Pēc pieteicēja

Drukas versija

14.pants + 1.protokola 1.pants

SOROČINSKIS pret Latviju. Nr.21698/08 - Spriedums (kopsavilkums), 14.06.2018.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SOROKINI pret Latviju. Nr.45476/04 – Spriedums (kopsavilkums), 28.05.2013.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SOROKINI pret Latviju. Nr.45476/04 – Spriedums, 28.05.2013.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

SPROĢE pret Latviju. Nr.7407/06 - Lēmums (kopsavilkums), 12.11.2015.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

SPŪLIS un VAŠKEVIČS pret Latviju. Nr.2631/10, Nr.12253/10 – Lēmums (kopsavilkums), 18.11.2014.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

STAŅEVS pret Bulgāriju (Stanev v. Bulgaria). Nr.36760/06 – Spriedums, 17.01.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

STAROVOITOVS pret Latviju. Nr. 27343/05 – Lēmums (kopsavilkums),11.12.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 13.pants + 3.pants

STRAUTNIEKS pret Latviju. Nr.31632/03 – Lēmums, 01.04.2008.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ŠUTOVA pret Latviju. Nr.64203/14 - Spriedums (kopsavilkums), 08.06.2017.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

SVĀRPSTONS un citi pret Latviju. Nr.14976/05 - Lēmums (kopsavilkums), 12.01.2017.

Lejupielādēt