Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SILKĀNE un GORDJUŠKO pret Latviju. Nr.70890/13 - Spriedums (kopsavilkums), 08.06.2017.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

SIMANOVIČS pret Latviju. Nr.55047/12 – Lēmums (kopsavilkums), 18.11.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ŠIRMAHERS pret Latviju. Nr.30999/03 – Lēmums, 15.11.2007.

Lejupielādēt

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SISJUKS pret Latviju. Nr.16191/03 – Lēmums, 17.01.2008.

Lejupielādēt

2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 4.pants - Verdzības un piespiedu darba aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība

ŠIŠKINI pret Latviju. Nr.59727/00 – Lēmums, 08.11.2001.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

SISOJEVA pret Latviju. Nr.60654/00 – Lēmums, 02.02.2002.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants + 8.pants / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Lēmums, 23.01.2002.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Spriedums, 09.07.2003.

Lejupielādēt

4.panta 3.punkts - Jēdziena „Piespiedu vai obligāts darbs” izņēmumi / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

ŠMITS pret Vāciju (Schmidt v.Germany). Nr.13580/88 – Spriedums, 18.07.1994.

Lejupielādēt

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ŠMUTERS pret Latviju. Nr.38727/02 – Lēmums, 06.05.2008.

Lejupielādēt