Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SCHMIDT pret Latviju. Nr.22493/05 - Spriedums, 27.04.2017.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SCHMIDT pret Latviju. Nr.22493/05 - Spriedums (kopsavilkums), 27.04.2017

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ŠEVANOVA pret Latviju. Nr.58822/00 – Lēmums, 28.02.2002.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ŠEVANOVA pret Latviju. Nr.58822/00 – Spriedums (kopsavilkums), 15.06.2006.

Lejupielādēt

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ŠEVČENKO pret Latviju. Nr.76904/01 – Lēmums, 08.02.2007.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte

SHANNON pret Latviju. Nr.32214/03 – Spriedums, 24.11.2009.

Lejupielādēt

5.panta 2.punkts - Apcietinātā informētība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 7.protokols 1.pants – Procesuālās garantijas ārzemnieku izraidīšanas gadījumā

SHARMA pret Latviju. Nr.28026/05 - Spriedums, 24.03.2016.

Lejupielādēt

5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 7.protokols 1.pants – Procesuālās garantijas ārzemnieku izraidīšanas gadījumā

SHARMA pret Latviju. Nr.28026/05 - Spriedums (kopsavilkums), 24.03.2016.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

SIDIROPOULUSS u.c. pret Grieķiju (Siridopoulus and Others v.Greece). Nr.26695/95 – Spriedums, 10.07.1998.

Lejupielādēt

2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

ŠILIHI (Šilih) pret Slovēniju. Nr.71463/01 – Spriedums, 28.06.2007.

Lejupielādēt