Pēc pieteicēja

Drukas versija

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 12.pants - Tiesības stāties laulībā / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

ŠALKS un KOPFS pret Austriju (Schalk and Kopf v. Austria). Nr.30141/04 – Spriedums, 24.06.2010.

Lejupielādēt

10.pants - Vārda brīvība

SALUMEKI pret Somiju (Salumäki v. Finland). Nr.23605/09 – Spriedums, 29.04.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ŠANTARE un LOBAZŅIKOVS pret Latviju. Nr.34148/07 - Spriedums, 31.03.2016.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ŠANTARE un LOBAZŅIKOVS pret Latviju. Nr.34148/07 - Spriedums (kopsavilkums), 31.03.2016.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

SAPOŽKOVS pret Latviju. Nr.8550/03 - Spriedums, 11.02.2014.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

SAPOŽKOVS pret Latviju. Nr.8550/03 - Spriedums (kopsavilkums), 11.02.2014.

Lejupielādēt

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SARĀNS pret Latviju. Nr.11656/02 – Lēmums, 03.06.2008.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

SAVIČS pret Latviju. Nr.17892/03 – Spriedums, 27.11.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

SAVIČS pret Latviju. Nr.17892/03 – Spriedums (kopsavilkums), 27.11.2012.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SAVINS un DĀVIDSONS pret Latviju. Nr.25235/07 - Spriedums (kopsavilkums), 07.01.2016.

Lejupielādēt