Pēc pieteicēja

Drukas versija

2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

ANGELOVA pret Bulgāriju (Anguelova v. Bulgaria). Nr.38361/97 – Spriedums, 13.06.2002.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ANIŅŠ pret Latviju. Nr.36595/06 – Lēmums (kopsavilkums), 02.04.2013.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants + 8.pants

ANTOMS pret Latviju. Nr.58262/09 - Lēmums (kopsavilkums), 23.02.2017.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

ANTONOVS pret Latviju. Nr.19437/05 - Lēmums (kopsavilkums), 11.02.2014.

Lejupielādēt

5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 10.pants - Vārda brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

ASANIDZE pret Gruziju (Assanidze v. Georgia). Nr.71503/01 – Spriedums, 08.04.2004.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

AŠMAŅI pret Latviju. Nr.71499/13 - Spriedums (kopsavilkums), 08.06.2017.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

AVOTIŅŠ pret Latviju. Nr.17502/07 - Spriedums (kopsavilkums), 25.02.2014.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

AVOTIŅŠ pret Latviju. Nr.17502/07 - Spriedums (kopsavilkums), 23.05.2016.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

AVOTIŅŠ pret Latviju. Nr.17502/07 - Spriedums (Lielā palāta), 23.05.2016.

Lejupielādēt

10.pants - Vārda brīvība

AXEL SPRINGER AG pret Vāciju (Axel Springer AG v. Germany). Nr.39954/08 – Spriedums, 07.02.2012.

Lejupielādēt