Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

AKKA/LAA pret Latviju. Nr.562/05 - Spriedums (kopsavilkums), 12.07.2016.

Lejupielādēt

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ALEKSANDROVS pret Latviju. Nr.26015/04 – Lēmums, 15.11.2007.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ALEKSĒJEVA pret Latviju. Nr.21780/07 – Spriedums (kopsavilkums), 03.07.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ALEKSĒJEVA pret Latviju (Aleksejeva v. Latvia). Nr.21780/99 – Spriedums, 03.07.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

AMEŅIŽANS (Amegnigan) pret Nīderlandi. Nr.25629/04 – Lēmums, 25.11.2004.

Lejupielādēt

2.pants - Tiesības uz dzīvību

AMIRS pret Latviju. Nr. 9175/06 - Lēmums (kopsavilkums), 08.01.2013.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ANDERSENA pret Latviju. Nr.79441/17 - Spriedums (kopsavilkums), 19.09.2019.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ANDERSONE pret Latviju. Nr.301/12 - Spriedums (kopsavilkums), 05.09.2019.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

ANDREJEVA pret Latviju. Nr.55707/00 – Spriedums, 18.02.2009.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ANDRĒJEVS pret Latviju. Nr.19520/05 – Lēmums, 15.11.2007.

Lejupielādēt