9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība

Drukas versija

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība

BALABANOVS pret Latviju. Nr.76856/01 – Lēmums, 15.03.2007.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība

BURCEVS pret Latviju. Nr.11249/03 – Lēmums, 29.03.2007.

Lejupielādēt

9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība

GUBENKO pret Latviju. Nr.6674/06 - Lēmums (kopsavilkums), 03.11.2015.

Lejupielādēt

9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

KOVAĻKOVS pret Latviju (Kovalkovs v. Latvia). Nr.35021/05 – Lēmums, 31.01.2012.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

MIROĻUBOVS un citi pret Latviju. Nr.798/05 - Spriedums, 15.09.2009.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

MIROĻUBOVS un citi pret Latviju. Nr.798/05 – Spriedums (kopsavilkums), 15.09.2009.

Lejupielādēt

9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 14.pants + 9.pants

PERIJS pret Latviju. Nr.30273/03 – Spriedums, 08.11.2007.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

ŠĀHINA (Sahin) pret Turciju. Nr.44774/98 – Spriedums, 10.11.2005.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

SIDIROPOULUSS u.c. pret Grieķiju (Siridopoulus and Others v.Greece). Nr.26695/95 – Spriedums, 10.07.1998.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 18.pants – Tiesību ierobežojumu piemērošanas robežas / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

SOCIĀLISTU PARTIJA u.c. pret Turciju (The Socialist Party and Others v.Turkey). Nr.21237/93 – Spriedums, 25.05.1998.

Lejupielādēt