Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VECBAŠTIKA un citi pret Latviju. Nr.52499/11 - Lēmums (kopsavilkums), 12.12.2019.

Lejupielādēt

1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

VEĻEVS pret Bulgāriju (Velyo Velev v. Bulgaria). Nr.16032/07 – Spriedums, 27.05.2014.

Lejupielādēt

14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 25.10.2012.

Lejupielādēt

14.pants + 1.protokola 1.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr.71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 08.03.2011.

Lejupielādēt

14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums, 25.10.2012.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

ŽDANOKA pret Latviju. Nr.58278/00 – Lēmums, 06.03.2003.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

ŽDANOKA pret Latviju. Nr.58278/00 – Spriedums, 16.03.2006.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

ZUZANE pret Latviju. Nr. 33674/02 – Lēmums (kopsavilkums), 21.05.2013.

Lejupielādēt