Pēc pieteicēja

Drukas versija

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

SELGA pret Latviju. Nr.17126/02 – Lēmums (kopsavilkums), 01.10.2013.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants + 8.pants / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Lēmums, 23.01.2002.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Spriedums, 09.07.2003.

Lejupielādēt

4.panta 3.punkts - Jēdziena „Piespiedu vai obligāts darbs” izņēmumi / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

ŠMITS pret Vāciju (Schmidt v.Germany). Nr.13580/88 – Spriedums, 18.07.1994.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 18.pants – Tiesību ierobežojumu piemērošanas robežas / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

SOCIĀLISTU PARTIJA u.c. pret Turciju (The Socialist Party and Others v.Turkey). Nr.21237/93 – Spriedums, 25.05.1998.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

SVĒTIE KLOSTERI pret Grieķiju (Holy Monasteries v.Greece). Nr.13092/87 – Spriedums, 09.12.1994.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

VALSAMIS pret Grieķiju (Valsamis v.Greece). Nr.21787/93 – Spriedums, 18.12.1996.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VASIĻEVSKA pret Latviju. Nr.24991/02 – Lēmums (kopsavilkums), 01.10.2013.

Lejupielādēt

14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VASIĻEVSKIS pret Latviju. Nr. 73485/01 – Lēmums, 10.01.2012.

Lejupielādēt

14.pants + 1.protokola 1.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VASIĻEVSKIS pret Latviju. Nr.73485/01 – Lēmums (kopsavilkums), 08.02.2012.

Lejupielādēt