Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 14.pants + 1.protokola 3.pants / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

JAUNIE DEMOKRĀTI un MŪSU ZEME pret Latviju. Nr.1054/07 – Lēmums, 29.11.2007.

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

JAUNZEMS un citi pret Latviju. Nr.39210/07 - Lēmums (kopsavilkums), 13.07.2017.

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

KĀNS pret Latviju. Nr.57823/00 – Lēmums, 09.10.2003.

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

KORIZNO pret Latviju. Nr.68163/01 – Lēmums, 28.09.2006.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas / 13.pants + 3.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 7.protokols 3.pants - Kompensācija par nepamatotu notiesāšanu / 7.protokols 4.pants - Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam

KRUPŠS pret Latviju. Nr.67986/01 – Lēmums, 21.10.2004.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

KVASŅEVSKIS un citi pret Latviju. Nr.50853/06 - Lēmums (kopsavilkums), 27.09.2018.

Lejupielādēt

1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

LEMBERGS pret Latviju. Nr.62323/17 - Lēmums (kopsavilkums), 11.10.2018.

Lejupielādēt

1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

OSIPKOVS un citi pret Latviju. Nr.39210/07 - Spriedums (kopsavilkums), 04.05.2017.

Lejupielādēt

13.pants + 1.protokola 3.pants / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

PODKOLZINA pret Latviju. Nr.46726/99 – Spriedums, 09.04.2002.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

ŠĀHINA (Sahin) pret Turciju. Nr.44774/98 – Spriedums, 10.11.2005.

Lejupielādēt