Par tiesu lietām

Drukas versija
25. februāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 25. februāra līdz 1.martam

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā Senāts izskatīs septiņas kasācijas sūdzības un vienpadsmit blakus sūdzības.
22. februāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25.februāra līdz 1.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 37 lietas. Tiesas sēdē izskatīs desmit apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 12 blakus sūdzības.
20. februāris, 2013

Senāts atliek Stadler Bussnang AG blakus sūdzības izskatīšanu, dodot iespēju trešajai personai lietā iepazīties ar pieteikuma būtību

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 20.februārī atlika Stadler Bussnang AG blakus sūdzības izskatīšanu par Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu.
20. februāris, 2013

Lietā par iekļaušanu „melnajā sarakstā” Senāts vērsīsies pie ģenerālprokurora

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, izskatot Vjačeslava Šestakova pieteikumu par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu, nolēma vērsties pie ģenerālprokurora, lai tiktu izvērtēts jautājums kādā ceļā ir iegūti materiāli, uz kuriem savā lēmumā atsaucas iekšlietu ministrs.
18. februāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 21 lieta. Tiesas sēdē izskatīs 14 apelācijas sūdzības un vienu blakus sūdzību. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana.
15. februāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.februārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā Senāts izskatīs trīs kasācijas sūdzības un astoņas blakus sūdzības. Piecās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.
14. februāris, 2013

Senāts negroza lēmumu par Anglijas tiesas sprieduma izpildīšanu Latvijā

13.februārī Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments tiesas sēdē izskatīja kompānijas „Trade Agency Limited” blakus sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts pirmās instances tiesas spriedums par Anglijas Augstās justīcijas tiesas Karalienes tiesas departamenta sprieduma atzīšanu un izpildīšanu Latvijas Republikas teritorijā kompānijas „Seramico Investments Limited” prasībā pret kompāniju „Trade Agency Limited”.
11. februāris, 2013

Senāts aptur tiesvedību nepilsoņu referenduma lietā; vērsīsies ar pieteikumu Satversmes tiesā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 11. februārī paziņoja lēmumu lietā, kas tika ierosināta, pamatojoties uz Jāņa Kuzina, Andra Tolmačova, Aleksandra Kuzmina un Žannas Kareļinas pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu.
8. februāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.februārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā Senāts izskatīs četras kasācijas sūdzības un piecas blakus sūdzības. Vienā lietā būs pieejams nolēmums iepriekš tiesas sēdē izskatītā lietā.
5. februāris, 2013

Noraida prasību pret Rīgas satiksmi par atlīdzinājumu saistībā ar brauciena laikā gūtu traumu

5.februārī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta noraidīja prasību pret SIA "Rīgas satiksme" sakarā ar maršruta autobusā brauciena laikā gūtu traumu. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sastādīts 19.februārī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.