Par tiesu lietām

Drukas versija
5. aprīlis, 2013

Apelācijas instances tiesa atceļ lēmumu par V.Vaškevičam piemēroto drošības līdzekli

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 5.aprīlī slēgtā tiesas sēdē izskatīja Vladimira Vaškeviča aizstāvju Jeļenas Kvjatkovskas, Valērija Ickeviča un Jura Dzelmes iesniegtu sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 19.marta lēmumu, ar kuru V.Vaškevičam piemērotais drošības līdzeklis grozīts uz apcietinājumu.
4. aprīlis, 2013

Senāts ar blakus lēmumu vērš ministra uzmanību uz Liepājas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas ierobežo īpašnieku tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, izskatot Liepājas pilsētas domes kasācijas sūdzību pieteikumā, ar kuru pašvaldība atteikusi pieteicējai dot atļauju izbūvēt gāzes katlu māju un gāzes pievadu, pieņēmis blakus lēmumu. Ar blakus lēmumu Senāts vērš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra uzmanību uz to, ka Liepājas pilsētas pašvaldības 2009.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par siltumapgādes attīstības kārtību Liepājas pilsētā” 3.3.apakšpunkts un, iespējams, arī citas šo noteikumu normas, ciktāl ar tām ierobežotas būvju un ēku īpašnieku tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu, ir pretrunā ar Enerģētikas likuma 50.pantu.
3. aprīlis, 2013

Senāts jautājumu par Stadler pieteikuma pieņemšanu nodod izlemšanai Administratīvajai rajona tiesai

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 3.aprīlī atcēla Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 29.oktobra lēmumu, ar kuru tika atteikts pieņemt Stadler Bussnang AG pieteikumu par AS „Pasažieru vilciens” un „Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.” (CAF) starpā noslēgtā līguma par jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu iegādi atzīšanu par spēkā neesošu.
28. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 2. līdz 5.aprīlim

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības un 13 blakus sūdzības. Piecās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.
28. marts, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 5.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 67 lietas. Tiesas sēdē izskatīs divas apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 56 blakus sūdzības.
28. marts, 2013

Senāts strīdīgus krimināltiesību jautājumus nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments 26.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja divas krimināllietas, kurās kasācijas protestu un sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem bija iesnieguši prokurors, cietušais un apsūdzētais.
26. marts, 2013

Stājies spēkā spriedums par 20 000 latu piedziņu no Piejūras slimnīcas

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot valsts SIA „Piejūras slimnīca” kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, atteicies ierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Lēmums pieņemts, jo senatoru kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.
25. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 25. līdz 28.martam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs vienu kasācijas sūdzību un piecas blakus sūdzības.
21. marts, 2013

Par Augstākās tiesas lēmumu Latvijas pilsoņa izdošanas lietā

Ievērojot pēdējās dienās medijos izskanējušos viedokļus par kibernoziegumos apsūdzētā Latvijas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), Augstākā tiesa skaidro kārtību, kādā ticis lemts jautājums par D.Čalovska izdošanas pieļaujamību.
20. marts, 2013

Senāts atceļ lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu pret Artūru Ornicānu un nodod lietu jaunai izskatīšanai

20.martā Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīja prokurora iesniegtu kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru atcelts pirmās instances tiesas spriedums un izbeigts kriminālprocess pret Artūru Ornicānu.