Par tiesu lietām

Drukas versija
25. janvāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 28.janvāra līdz 1.februārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments kopsēde mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 12 kasācijas sūdzības un sešas blakus sūdzības. Sešās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.
25. janvāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.janvāra līdz 1.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 25 lietas. Tiesas sēdē izskatīs astoņas apelācijas sūdzības. 11 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības un trīs pieteikumus par kļūdas labošanu.
24. janvāris, 2013

Tiesa piedzen Ls 2000 kompensāciju par prettiesisku personas brīvības nolaupīšanu un goda un cieņas aizskārumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 24.janvārī prasības lietā pret Latvijas valsti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā uzlika par pienākumu Ģenerālprokuratūrai atsaukt 2002.gada 26.martā ar Prokuratūras preses sekretāres starpniecību masu saziņas līdzekļos atspoguļotās ziņas: „Informācija presei. Izmeklējot D.Peimaņa, N.Rīkura, A.Šķestera slepkavības, kā arī M.Millera slepkavības mēģinājumu, Organizētas noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra vakar veica virkni izmeklēšanas darbību, tai skaitā kratīšanas vairākās firmās un personu dzīvesvietas.
23. janvāris, 2013

Senāta spriedums lietā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu būs pieejams 11.februārī

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments 23.janvārī tiesas sēdē izskatīja Jāņa Kuzina, Andra Tolmačova, Aleksandra Kuzmina un Žannas Kareļinas pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, ar kuru tika atteikts nodot parakstu vākšanai likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”
22. janvāris, 2013

Daļēji apmierina Vācijas uzņēmuma prasību pret Krievijas uzņēmumu par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas izbeigšanu

22.janvārī Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta daļēji apmierināja Vācijas uzņēmuma „Hager & Werken GmbH & Co. KG” prasību pret Krievijas uzņēmumu ZAO „Mirra-M” par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas izbeigšanu. Tiesa aizliedza Krievijas uzņēmumam ZAO „Mirra-M” ievest, uzglabāt un realizēt Latvijas Republikā produkciju, kas paredzēta zobu, mutes dobuma, lūpu un rīkles kopšanai, ar apzīmējumiem „МИРРАДEНТ” (kiril.) vai „mirra dent”, bet noraidīja prasību daļā par jau minētā produkcijas veida ievešanu, uzglabāšanu un realizēšanu Latvijas Republikā ar apzīmējumiem „МИРРА” (kiril.) vai „mirra”. Tāpat apelācijas instances tiesa noraidīja Krievijas uzņēmuma pretprasību pret Vācijas uzņēmumu par starptautiskās preču zīmes „mira X dent” reģistrācijas Latvijas Republikā atzīšanu par spēkā neesošu un starptautiskās preču zīmes „X miradent” reģistrācijas Eiropas Kopienā atzīšanu par spēkā neesošu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 5.februārī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.
18. janvāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības un vienu pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu un labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības un astoņas blakus sūdzības. Astoņās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.
18. janvāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 74 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 15 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu jautājumu par ekspertīzes nozīmēšanu. 17 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 37 blakus sūdzības un divus pieteikumus par kļūdas labošanu.
15. janvāris, 2013

Krimināllietā par dubultslepkavību Alojas novadā negroza iepriekš piespriestos sodus

15.janvārī Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta iztiesāja krimināllietu par dubultslepkavību Alojas novadā. Apelācijas instances tiesa negrozīja sodu krimināllietā par divu personu noslepkavošanu apsūdzētajam jaunietim un atstāja to tādu pašu, kādu to iepriekš noteica Vidzemes apgabaltiesa, proti, brīvības atņemšanu uz 18 gadiem ar mantas konfiskāciju. Galīgais sods nosacīta brīvības atņemšana uz vienu gadu un sešiem mēnešiem ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem netika mainīts arī lietā apsūdzētajai pusaudzei par iepriekš neapsolītu nozieguma pēdu slēpšanu un mantas tīšu bojāšanu un dedzināšanu. Tiesa attaisnoja pusaudzi pēc Krimināllikuma 315.panta par neziņošanu, jo, ņemot vērā, ka pusaudze ir bijusi saistīta ar noziedzīgo nodarījumu slēpjot pēdas, viņu nevar saukt pie atbildības par neziņošanu pret sevi. Apelācijas instances tiesas sēdē savu apelācijas sūdzību atsauca cietusī. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas spriedums būs pieejams 30. janvārī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.
11. janvāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 29 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 23 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par izsniegtā izpildu raksta atsaukšanu un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu un papildsprieduma taisīšanu. Rakstveida procesā izskatīs divus jautājumus par kļūdas labošanu un divus pieteikumus par procesuālā termiņa atjaunošanu.
11. janvāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas blakus sūdzības. Divās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās. Senāta Krimināllietu departaments vienā lietā izskatīs prokurora iesniegtu kasācijas protestu un cietušā kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas nolēmumu, divās lietās tiks izskatīti pieteikumi par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna un vienā lietā Senāts izskatīs prokurora protestu par pirmās instances tiesas lēmumu par lietas virzīšanu izmeklēšanas pabeigšanai vispārējā kārtībā.