Par tiesu lietām

Drukas versija
20. marts, 2013

Senāts atceļ lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu pret Artūru Ornicānu un nodod lietu jaunai izskatīšanai

20.martā Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīja prokurora iesniegtu kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru atcelts pirmās instances tiesas spriedums un izbeigts kriminālprocess pret Artūru Ornicānu.
20. marts, 2013

Senāta lēmums Stadler Bussnang sūdzībā par atteikšanos pieņemt pieteikumu būs pieejams 3.aprīlī

20.martā Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja Stadler Bussnang AG blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu. Senāts tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 3.aprīlī.
15. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.martam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs astoņas kasācijas sūdzības un 15 blakus sūdzības.
13. marts, 2013

Senāts izbeidz tiesvedību lietā par iekļaušanu „melnajā sarakstā”

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 13.martā izbeidza tiesvedību Vjačeslava Šestakova pieteikuma lietā par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Senāts tiesas sēdē informēja, ka 7.martā tiesā ir saņemta ģenerālprokurora atbilde uz Senāta iepriekš nosūtīto jautājumu.
11. marts, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 66 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 12 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos un vienu pieteikumu par dokumentu pievienošanu lietas materiāliem ekspertīzes vajadzībām. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 48 blakus sūdzības.
8. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.martam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 12 kasācijas sūdzības un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.
6. marts, 2013

Senāts atstāj negrozītu spriedumu par 20 000 latu morālā kaitējuma atlīdzību izpletņlēkšanas apmācībās bojā gājušā karavīra mātei

6.martā Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments paplašinātā sastāvā izskatīja Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību un prasītājas pārstāvja pretsūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu lietā par karavīra bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā.
4. marts, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 41 lieta. Tiesas sēdē izskatīs trīs apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu, vienā lietā tiks lemts jautājums par ekspertīzes noteikšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 28 blakus sūdzības.
1. marts, 2013

Rīgas domei publiski jāatvainojas biedrībai „Daugavas Vanagi Latvijā” par prettiesisko lēmumu aizliegt rīkot gājienu 16.martā

Senāta Administratīvo lietu departaments 27.februārī, rīcības sēdē izskatot Rīgas domes iesniegtās kasācijas sūdzības un pieteicēju iesniegtās pretsūdzības par Administratīvās rajona tiesas spriedumiem, nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” un biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa” pieteikumu lietās.
1. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.martam

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs divas kasācijas sūdzības, četras blakus sūdzības un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.