Par tiesu lietām

Drukas versija
13. novembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Ekonomikas ministrija.
11. novembris, 2015

Augstākā tiesa uzdod no jauna vērtēt bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta maksājumu noteikumus

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 10.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Lauku atbalsta dienesta lēmums par pienākumu atmaksāt iepriekš saņemtos Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumus bioloģiskajai lauksaimniecībai. AT spriedumā norādījusi, ka tiesai, izskatot lietu no jauna, jāvērtē jautājums par to, kāda nozīme lietā ir normām, kas nosaka piecu gadu apsaimniekošanas pienākumu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
9. novembris, 2015

Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību par goda un cieņas aizskārumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 6.novembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 20.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret AS „Cits Medijs” un Aivaru Ozoliņu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskās kompensācijas piedziņu par nodarīto morālo kaitējumu. Tiesnešu kolēģija šādu lēmumu pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
6. novembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 2. līdz 6.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
6. novembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā – sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests un Rīgas dome.
6. novembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs septiņas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.
3. novembris, 2015

Krimināllietu par Dobelē izdarītu slepkavību nosūta prokuratūrai pirmstiesas izmeklēšanai

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 30.oktobrī atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apsūdzētā sieviete atzīta par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā par 10 gadus vecas meitenes slepkavību Dobelē 2007.gada augustā, bet apsūdzētais vīrietis atzīts par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā par mazgadīgās pavešanu netiklībā un sevišķi smaga nozieguma pēdu iepriekš neapsolītu slēpšanu. Apelācijas instances tiesas lēmums stājas spēkā un krimināllieta tiks nosūtīta prokuratūrai pirmstiesas izmeklēšanai, jo noziedzīgs nodarījums ir noticis, bet nav pierādīta apsūdzēto piedalīšanās noziedzīgajā nodarījumā.
2. novembris, 2015

Krimināllietu par slepkavību Baldones pilsētas lauku teritorijā nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 30.oktobrī daļēji apmierināja prokurora kasācijas protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu krimināllietā par 2008.gada augustā Baldones pilsētas lauku teritorijā izdarītu slepkavību. Sakarā ar to, ka viens no apsūdzētajiem miris, Augstākā tiesa izbeidza kasācijas tiesvedību protesta daļā par A.Tirzīša atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu. Tāpat AT negrozīja spriedumu daļā, ar kuru otrs lietā apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots. Spriedums šajā daļā stājas spēkā. Savukārt, attiecībā uz trešo apsūdzēto lietā, AT atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju un nodeva lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
30. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 26. līdz 30.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
30. oktobris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs sešas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.