Par tiesu lietām

Drukas versija
9. aprīlis, 2020

Senāts atstāj negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts detālplānojums zemesgabalam 36.līnijā, Jūrmalā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 31.martā, izskatot lietu par Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto detālplānojumu zemesgabalam 36.līnijā, Jūrmalā, kurā atradās restorāns „36.līnija”, atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru minētais detālplānojums atcelts.
1. aprīlis, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti sešpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. aprīlis, 2020

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti pieci Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. aprīlis, 2020

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti septiņi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
27. marts, 2020

Persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav pratināma liecinieka statusā

Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments izskatīja krimināllietu par to, ka persona, būdama liecinieks, kurš brīdināts par apzināto nepatiesu liecības došanu, pirmstiesas kriminālprocesā par smagu noziegumu sniedza apzināti nepatiesas liecības. Senāts šajā lietā atcēla Zemgales apgabaltiesas lēmumu pilnībā un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
6. marts, 2020

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.martam

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs. Vienā lietā nolikts nolēmuma pieejamības datums pieteikumā, kas izskatīts tiesas sēdē mutvārdu procesā.
3. marts, 2020

Senāts: uzticot ostas pakalpojumu sniegšanas tiesības komersantiem, Ostas pārvaldei ir pienākums nodrošināt pretendentu atlases taisnīgu procedūru

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 3.martā kopsēdē izskatīja strīdu par tiesībām sniegt Rīgas ostas teritorijā kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojumus. Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par tiesvedības izbeigšanu saistībā ar pieteicējas prasījumu par pienākuma uzlikšanu Rīgas brīvostas pārvaldei (turpmāk – Ostas pārvaldei) rīkot atklātu procedūru, kurā tiktu izvēlēts kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas pakalpojumu sniedzējs. Lieta šajā daļā nodota izskatīšanai pēc būtības Administratīvajā apgabaltiesā. Vienlaikus Senāts atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru atzīta par prettiesisku Ostas pārvaldes rīcība, pašreizējo strīdus pakalpojumu sniedzēju izvēloties bez atklātas un taisnīgas atlases procedūras. 
2. marts, 2020

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti trīs Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
2. marts, 2020

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti divpadsmit Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
2. marts, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti trīspadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).