Par tiesu lietām

Drukas versija
8. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē pieteicēju tiesības uz atlīdzinājumu saistībā ar Valsts policijas rīcību administratīvā pārkāpuma procesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 8.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumus divās lietās, kurās noraidīti prasījumi atlīdzināt nemantisko kaitējumu, kas pieteicējiem nodarīti ar Valsts policijas darbībām administratīvā pārkāpuma lietās, aizturot pieteicējus ilgāk, nekā paredzēts likumā. 
5. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē Zoom platformā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts policija un Valsts dzelzceļa inspekcija.
5. februāris, 2021

Senāts aptur tiesvedību lietā par durvju izgatavošanas plātnēm un līstēm piemērojamo muitas nodokli un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 2.februārī apturēja tiesvedību strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par ievestajām precēm – durvju sagatavēm vai koka plātnēm un līstēm – piemērojamo muitas nodokli. Senātam izskatāmajā lietā radās šaubas par piemērojamo Kombinētās nomenklatūras kodu, kas noteic attiecīgi piemērojamo muitas nodokli, tāpēc Senāts uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
3. februāris, 2021

Atstāj spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par bankai uzliktu soda naudu

Senāta Administratīvo lietu departaments 29.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – bankas – pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) lēmuma atcelšanu. Ar minēto FKTK lēmumu konstatēts, ka par pieteicējas klienta maksājuma rīkojumu veikt maksājumu ir atbildīga pieteicēja saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 99.panta devīto daļu, un pieteicējai uzdots informēt FKTK par risinājumu minētā darījuma izpildē. Tāpat pieteicējai uzdots izvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas iekšējās kontroles sistēmā un procedūrā, nosakot tās rīcību gadījumos, kad nav iespējams izpildīt maksājumu pakalpojumu izmantotāja doto maksājuma rīkojumu. Pieteicējai uzlikta arī soda nauda.
2. februāris, 2021

Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu apsūdzībā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās

Senāta Krimināllietu departaments 2.februārī, mutvārdu procesā izskatot trīs apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzības krimināllietā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās un mantisku darījumu veicināšanu mantkārīgā nolūkā, nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 11.janvāra spriedumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pilns Senāta lēmums būs pieejams 10.februārī.
1. februāris, 2021

Par Senātā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim

Senāta Krimināllietu departaments izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto un aizstāvju kasācijas sūdzības  par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 
1. februāris, 2021

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros janvārī pievienoti četrpadsmit Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. februāris, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros janvārī pievienoti deviņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. februāris, 2021

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros janvārī pievienoti septiņpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
29. janvāris, 2021

Nekonstatējot dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa pārkāpumu, Senāts nodod jaunai izskatīšanai lietu par nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu

Senāta Krimināllietu departaments 28.janvārī atcēla Zemgales apgabaltiesas lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu un nodeva jaunai izskatīšanai lietu apsūdzībā par nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu, kas izpaudās kā nekustamo īpašumu tirdzniecība, radot būtisku kaitējumu valstij. Senāts apmierināja prokurora iesniegto kasācijas protestu, atzīstot par kļūdainiem apgabaltiesas secinājumus, saskatot dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa pārkāpumu attiecībā uz apsūdzēto.