Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 31.janvārī atstāja negrozītu Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurora 2012.gada 20.decembra lēmumu par kibernoziegumos apsūdzētā Latvijas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV).30.janvārī tiesas sēdē uzklausījusi izdodamo personu D.Čalovski, viņa aizstāvi zvērinātu advokāti I.Bulgakovu un prokuroru M.Viļumu, iepazinusies ar pārbaudes materiāliem un iesniegtajiem dokumentiem, tiesu palāta secinājusi, ka prokurors izdošanas lūguma pārbaudi veicis atbilstoši Kriminālprocesa likuma 704.panta prasībām, rūpīgi novērtējis, vai pastāv D.Čalovska izdošanas pamats, ievērojot Kriminālprocesa likuma 696.pantu, un izdarījis pamatotus secinājumus par Denisa Čalovska izdošanas pieļaujamību ASV. Krimināllietu tiesu palātas lēmums nav pārsūdzams, bet galīgais lēmums par personas izdošanu jāpieņem Ministru kabinetam.

Ņujorkas Dienvidu apgabala Amerikas Savienoto Valstu tiesnesis 2012.gada 23.augustā izdevis aresta orderi Denisa Čalovska apcietināšanai par darbībām, kas saskaņā ar Krimināllikumu ir kvalificējamas pēc 1771.panta trešās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 1931.panta pirmās daļas. Atbilstoši Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu valdības noslēgtajam līgumam „Par izdošanu”, lūgums nosūtīts Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļai. 2012.gada 6.decembrī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā ir saņemts prokurora ierosinājums par izdošanas apcietinājuma piemērošanu Amerikas Savienotajām Valstīm izdodamajai personai D.Čalovskim. 2012.gada 20.decembrī Ģenerālprokuratūra atzina par pieļaujamu Latvijas Republikas pilsoņa Denisa Čalovska izdošana Amerikas Savienotajām Valstīm.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211