8.janvārī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta izskatīja Krievijas uzņēmuma ZAO „Mirra-M” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Vācijas uzņēmuma „Hager&Werken GBMH&CO” prasība par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas izbeigšanu un Krievijas uzņēmumam ZAO „Mirra-M” noteikts aizliegums ievest, uzglabāt un realizēt Latvijas Republikā produkcijas, kas paredzētas zobu, mutes dobuma, lūpu un rīkles kopšanai ar apzīmējumiem „mirra” vai „mirra dent”. Tāpat ar pirmās instances tiesas spriedumu noraidīta ZAO „Mirra-M” pretprasība pret Vācijas uzņēmumu „Hager&Werken GBMH&CO” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 22.janvārī plkst. 9.50.

Vācijas uzņēmums „Hager&Werken GBMH&CO” prasību tiesā cēla par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu. Vācijas uzņēmumam pieder vairākas starptautiski reģistrētas preču zīmes ar dominējošu elementu „mira”. Atbildētājs - Krievijas uzņēmuma ZAO „Mirra-M” - ieved un izplata Latvijā kosmētiskos līdzekļus, zobu, mutes dobuma un lūpu kopšanai, to starpā zobu pastu, kuri līdz sajaukšanas iespējai līdzīgi prasītājam piederošām preču zīmēm. Gan prasītāja, gan atbildētāja preču zīmēs dominē apzīmējums „mirra” un tiek izmantota attiecībā uz identiskām precēm – zobu pastu, mutes un rīkles kopšanas līdzekļiem.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2010.gada 11.novembrī, Vācijas uzņēmuma „Hager&Werken GBMH&CO” prasību apmierināja, bet Krievijas uzņēmuma ZAO „Mirra-M” pretprasību noraidīja. Pirmās instances tiesa atzina, ka atbildētāja produkti zobu, mutes dobuma un lūpu kopšanai, kuri marķēti ar apzīmējumu „mirra” un „mirra dent” ir sajaucami līdzīgi ar prasītājam piederošajām preču zīmēm „X miradent” un „mira X dent”, kuras reģistrētas uz tām pašām precēm, ko ieved atbildētājs.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211