Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 4.decembrī ar rīcības sēdes lēmumu atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret Solvitu Āboltiņu un AS „Lauku Avīze” par ziņu atsaukšanu, atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Šādu lēmumu tiesa pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumus, ar kuru noraidīta prasība pret Solvitu Āboltiņu un AS ,,Lauku Avīze” par morālā kaitējuma 711,44 EUR apmērā piedziņu no katra no atbildētājiem. Tāpat ar apelācijas instances tiesas spriedumu noraidīta prasība uzlikt par pienākumu AS ,,Lauku Avīze” atsaukt laikraksta „Latvijas Avīze” 2011.gada 10.novembra izdevumā, sadaļā ,,Komentāri un viedokļi”, publicēto tekstu: ,,bijušais nacionālboļševiks Vladimirs Lindermans ar savu līdzšinējo darbību, kuras spilgtākais moments ir aicinājums vardarbīgi gāzt Latvijas valsts varu un mainīt valsts iekārtu, lojālu attieksmi pret Latvijas valsti nav demonstrējis”. Tāpat noraidīta prasība publicēt laikrakstā atvainošanos. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu no prasītāja par labu Solvitai Āboltiņai piedzīti tiesāšanās izdevumi 782,58 eiro un par labu AS „Lauku Avīze” tiesāšanās izdevumi 1209,44 eiro.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2013.gada 23.septembrī prasību noraidīja.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv