Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 13.martā izbeidza tiesvedību Vjačeslava Šestakova pieteikuma lietā par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Senāts tiesas sēdē informēja, ka 7.martā tiesā ir saņemta ģenerālprokurora atbilde uz Senāta iepriekš nosūtīto jautājumu. Atbildē norādīts prokuratūras pārbaudes gaitā konstatētais, ka Drošības policijas sniegtā informācija, uz kuru savā lēmumā atsaucies iekšlietu ministrs, ir iegūta pretizlūkošanas darbību rezultātā. Līdz ar to iekšlietu ministra lēmums ir pārsūdzams ģenerālprokuroram. Senāta lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā nav pārsūdzams.

Senāta tiesas sēdē Iekšlietu ministrijas pārstāve uzturēja iepriekšējā tiesas sēdē pausto lūgumu par tiesvedības izbeigšanu lietā. Šim viedoklim piekrita arī Drošības policijas pārstāvis un Ģenerālprokuratūras pārstāvis. Pieteicēja pārstāvis lūdza tiesu atcelt iekšlietu ministra lēmumu, ņemot vērā procesuālos pārkāpumus lēmums izdošanā, proti, ka iekšlietu ministra 2012.gada 31.oktobra lēmumā „Par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, un iekļaušana Šengenas informācijas sistēmā” ticis norādīts, ka lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senātā. Taču vēlāk iekšlietu ministra lēmums ticis grozīts, norādot, ka informācija ir iegūta pretizlūkošanas ceļā un līdz ar to lēmums ir pārsūdzams ģenerālprokuroram.

Iepriekš Senāts lietu tiesas sēdē skatīja šī gada 20.februārī, kad tiesa nolēma vērsties pie ģenerālprokurora, lai tiktu izvērtēts jautājums kādā ceļā ir iegūti materiāli, uz kuriem savā lēmumā atsaucas iekšlietu ministrs. Šī jautājuma noskaidrošana bija būtiska, lai noteiktu pieteicēja sūdzības izskatīšanas piekritību.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211