Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments 23.janvārī tiesas sēdē izskatīja Jāņa Kuzina, Andra Tolmačova, Aleksandra Kuzmina un Žannas Kareļinas pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, ar kuru tika atteikts nodot parakstu vākšanai likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”, kas paredzēja piešķirt pilsonību Latvijas nepilsoņiem. Senāta sēdē pieteicēju Andra Tolmačova, Aleksandra Kuzmina un Žannas Kareļinas pārstāvis uzturēja pieteikumā minētos prasījumus un lūdza arī uzlikt pienākumu izmaksāt atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu katram no pieteicējiem Ls 3000. Atbildētājas - Centrālā vēlēšanu komisijas - pārstāvis tiesas sēdē pieteikumu neatzina. Senāts noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 11.februārī.

Centrālā vēlēšanu komisija 2012.gada 1.novembrī nolēma neizsludināt parakstu vākšanas otro posmu referenduma ierosināšanai par vēlētāju iesniegto likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā" par automātisku pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem. Centrālā vēlēšanu komisija atteikumu pamatoja ar to, ka likumprojekts nav pilnīgi izstrādāts un ievietojams Latvijas tiesību sistēmā. Pieteikumu iesniegušās personas iebilst pret Centrālā vēlēšanu komisijas kompetenci veikt šādu likumprojekta atbilstības izvērtējumu. Lietā ir apvienotas divas Administratīvajā rajona tiesā atsevišķi ierosinātās lietas, kam saskaņā ar grozījumiem likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" ir mainījusies piekritība un lietas pārsūtītas izskatīšanai Augstākās tiesas Senātam.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211