Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas blakus sūdzības. Deviņās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.

Senāta Krimināllietu departaments vienā lietā izskatīs advokāta iesniegtu pieteikumu par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna.
Senāta Civillietu departamentam nākamnedēļ tiesas sēdes nav paredzētas.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) 11.janvārī noteikts Senāta nolēmuma pieejamības datums lietā, kurā ir strīds par to, vai SIA „Lattelecom” noteiktā vienreizējā maksa par galalietotājam lietošanā nodotā numura pārvietošanu uz saņēmēja tīkla operatora publisko telefonu tīklu ir tuvināta izmaksām. „Baltkom TV SIA” ir pārsūdzējusi tiesā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu ar kuru atzīts, ka minētā maksa ir tuvināta izmaksām. Apgabaltiesa pieteikumu ir noraidījusi. Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību, jo uzskata, ka tiesa nav pareizi novērtējusi lietas apstākļus. Senāta Administratīvo lietu departaments kasācijas sūdzību tiesas sēdē izskatīja 12.decembrī.

2) 11.janvārī noteikts Senāta nolēmuma pieejamības datums lietā sakarā ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts Ģenerālprokuratūras pieteikums atcelt Siguldas novada domes 2009.gada 24.februāra un 2010.gada 24.feburāra lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu trešajām personām lietā.

Lietā ir strīds par likuma „Par politiski represētas personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punkta piemērošanu. Proti, ir strīds, vai atbilstoši minētajai normai par politiski represētām atzīstamas arī tādas personas, kuras kā politiski represēto personu mazgadīgi bērni, lai gan netika izsūtīti reizē ar vecākiem, faktiski piespiedu kārtā tika pārvietoti no pastāvīgās dzīves vietas.
Senāta Administratīvo lietu departaments kasācijas sūdzību tiesas sēdē izskatīja 12.decembrī.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211