Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs vienu kasācijas sūdzību un piecas blakus sūdzības.

Senāta Krimināllietu departaments mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Vienā lietā saņemts gan prokurora kasācijas protests, gan cietušā – Valsts ieņēmumu dienesta – iesniegta kasācijas sūdzība, otrā lietā saņemta apsūdzētā iesniegta kasācijas sūdzība. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 11 lietas. Desmit lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienā lietā saņemts prokurora protests par pirmās instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai.

Senāta Civillietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību. Rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Trīs lietās būs nolēmuma pasludināšana.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)26.martā Senāta Krimināllietu departaments mutvārdu procesā paredzējis izskatīt Kurzemes tiesu apgabala prokuratūras prokurora protestu un cietušā lietā – Valts ieņēmumu dienesta – kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais attaisnots apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus 24 900 latu apmērā. Senāts lietu izskatīs mutvārdu procesā sakarā ar nepieciešamību sniegt skaidrojumu Krimināllikuma 218.panta piemērošanā. (Lieta SKK-3/2013).

2)26.martā Senāta Krimināllietu departaments mutvārdu procesā paredzējis izskatīt apsūdzētā iesniegtu kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu kukuļņemšanā un šaujamieroča glabāšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu bez mantas konfiskācijas. Lieta mutvārdu procesā skatāma tāpēc, ka nepieciešams sniegt skaidrojumu par to, vai krimināllietu pirmās instances tiesa ir izskatījusi likumīgā sastāvā. (Lieta SKK-1/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211