Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas blakus sūdzības. Divās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.

Senāta Krimināllietu departaments vienā lietā izskatīs prokurora iesniegtu kasācijas protestu un cietušā kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas nolēmumu, divās lietās tiks izskatīti pieteikumi par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna un vienā lietā Senāts izskatīs prokurora protestu par pirmās instances tiesas lēmumu par lietas virzīšanu izmeklēšanas pabeigšanai vispārējā kārtībā.

Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības un piecas blakus sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un divus protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas spriedumiem.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211