AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu. Viena lieta ienākusi ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Kasācijas sūdzību iesniedzis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.