Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. 

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departamentam tiesas sēdes nākamnedēļ nav noliktas.