Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības un rakstveida procesā – 25 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs arī četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto un aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divās lietās saņemtas sūdzības un protests par pirmstiesas procesā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. 

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

 

Civillietu departaments 22.oktobrī rakstveida procesā izskatīs prasītājas pilnvarotā pārstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par labu prasītājai no AAS „Gjensidige Baltic” piedzīta apdrošināšanas atlīdzība Ls 158 apmērā, bet noraidīta prasība daļā par morālā kaitējuma piedziņu par kritiena rezultātā tramvajā Rīgā gūtām traumām.

2009.gada aprīlī prasītāja braukusi ar SIA „Rīgas satiksme” maršruta tramvaju T-3A un kustībā esošā transportlīdzeklī kritusi kā rezultātā guvusi miesas bojājumus – labās puses 7 – 9 ribu lūzumu. Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka AAS „Gjensidige Baltic” kā apdrošinātājam, kas apdrošinājis SIA „Rīgas satiksme” civiltiesisko atbildību par sabiedrībai piederošajiem transportlīdzekļiem, ir jāatlīdzina trešajai personai ceļu satiksmes rezultātā radītie zaudējumi. (SKC-196/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv