AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā saņemta sūdzība par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību un divas lietas ienākušas ar protestiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Kasācijas sūdzību iesniedzis Valsts ieņēmumu dienests.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv