Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu izskatīs mutvārdu procesā, vienu – rakstveida procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 7.oktobrī mutvārdu procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.  

Lietā ir jāvērtē, vai ir pamats aprēķināt muitas parādu par precēm, kuras nav saņemtas ārpuskopienas tranzīta procedūras galamērķa iestādē un kuras nav bijušas iekrautas kravā pirms tranzīta procedūras uzsākšanas. Valsts ieņēmumu dienests ir aprēķinājis pieteicējam – principālam un muitas procedūras izmantotājam – muitas parādu, atzīstot, ka notikusi preču izņemšana no muitas uzraudzības. Pieteicēja Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu ir pārsūdzējusi, uzskatot, ka šādā situācijā nav notikusi preču nelikumīga izņemšana un ka muitas parāda aprēķināšana par faktiski neesošām un Savienības muitas teritorijā neievestām precēm ir nepamatota. (Lieta SKA-165/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv