Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes pagriezienu un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Desmit lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv