Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 25 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 14 apelācijas sūdzības, divus pieteikumus par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 27 blakus sūdzības, divus pieteikumus par kļūdas labošanu un vienu pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu pretapelācijas sūdzības iesniegšanai.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt sešas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, divās lietās iesniegtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas nolēmumu. Vienu lietu Senāta Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)4.februārī Civillietu tiesu palāta atkārtoti apelācijas kārtībā paredzējusi izskatīt valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” apelācijas sūdzību par Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par zaudējumu Ls 244 156,95 piedziņu saistībā ar LVM nodarītajiem zaudējumiem stādu audzētavā "Mežvidi" Madonas rajona Jaunkalsnavā. Iepriekš izskatot lietu apelācijas kārtībā, prasība tika apmierināta daļēji un par labu prasītājam tika piedzīti zaudējumi Ls 31 452,32 apmērā. Izskatot lietu sakarā ar abu pušu iesniegtām kasācijas sūdzībā, Senāts lietu nodeva jaunai izskatīšanai Civillietu tiesu palātā. (Lieta PAC-293/2013).

2)4.februārī nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Kurzemes apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas un attaisnots. Apsūdzētais saukts pie kriminālatbildības par to, ka 2009.gada vasarā Liepājā no nenoskaidrotas personas neatļauti iegādājās, glabāja pie sevis un realizēja psihotropo vielu.

Par pirmās instances tiesas spriedumu Specializētās vairāku nozaru prokuratūras prokurore iesniegusi apelācijas protestu, kurā lūdz atcelt spriedumu un taisīt jaunu, notiesājošu spriedumu.

Lieta apelācijas kārtībā tiks skatīta atkārtoti, jo Senāts, izskatot lietu sakarā ar prokurora kasācijas protestu, atcēla apelācijas instances tiesas attaisnojošo spriedumu. (Lieta PAK-135/2013).

 

3)5.februārī Civillietu tiesu palāta pasludinās spriedumu prasībā pret SIA "Rīgas satiksme"sakarā ar maršruta autobusā brauciena laikā gūtu mugurkaula traumu. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 22.janvārī sakarā ar abu pušu iesniegtām apelācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no SIA "Rīgas satiksme" par labu prasītājai piedzīti Ls 5000 par nodarīto sakropļojumu un Ls 3000 morālām un garīgām ciešanām. (Lieta PAC-525/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211