Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 25 lietas. Tiesas sēdē izskatīs astoņas apelācijas sūdzības. 11 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības un trīs pieteikumus par kļūdas labošanu.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt sešas lietas un izlemt vienu jautājumu par personas izdošanas pieļaujamību ASV. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības un vienā lietā - gan prokurora apelācijas protests, gan apsūdzētā apelācijas sūdzība par pirmās instances tiesas nolēmumu.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)28.-31.janvārī Krimināllietu tiesu palātā paredzēts izskatīt apsūdzētās aizstāvja iesniegtu apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta ar nosacītu brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, bez mantas konfiskācijas, par izspiešanu, piedraudot izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo sakarā ar apsūdzētajai iepriekš sniegtiem medicīniskiem pakalpojumiem.Aizstāvis apelācijas sūdzībā lūdz atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un taisīt jaunu, apsūdzēto attaisnojošu spriedumu.(Lieta PAK-134/2013).

2)30.-31.janvārī Krimināllietu tiesu palātā nolikta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas spriedumu četri apsūdzētie jaunieši atzīti par vainīgiem un notiesāti par to, ka organizētā grupā 2009.gada jūlijā Jaunciemā izdarīja savas vienaudzes slepkavību ar sevišķu cietsirdību, saistītu ar laupīšanu. Visi apsūdzētie ar pirmās instances tiesas spriedumu sodīti ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, konfiscējot mantu. Pirmās instances tiesa arī no visiem četriem apsūdzētajiem par labu noslepkavotās meitenes tēvam piedzina Ls 20 000 morālā kaitējuma kompensāciju, t.i. Ls 5000 no katra apsūdzētā subsidiāri ar vecākiem. Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzības iesnieguši visi apsūdzētie, trīs apsūdzēto likumiskās pārstāves, divu apsūdzēto aizstāvji un cietušo pārstāvis. Apsūdzētie un aizstāvji savās apelācijas sūdzībās sūdzas par noteikto sodu, lūdzot to samazināt. Cietušo pārstāvis savā apelācijas sūdzībā lūdz atcelt spriedumu daļā par morālā aizskāruma kompensāciju un taisīt šajā daļā jaunu spriedumu. (Lieta PAK-47/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211