Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Vienā lietā būs lēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 19 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.