Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. 12 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.