Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 10 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par prasības atsaukumu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 32 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.