Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, trīs pieteikumus par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Sešas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.