Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 29 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 23 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par izsniegtā izpildu raksta atsaukšanu un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu un papildsprieduma taisīšanu. Rakstveida procesā izskatīs divus jautājumus par kļūdas labošanu un divus pieteikumus par procesuālā termiņa atjaunošanu.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt deviņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, vienā lietā saņemts prokurora apelācijas protests un divās lietās - gan protests, gan apsūdzētā apelācijas sūdzība.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) 15.janvārī Civillietu tiesu palātā nolikta izskatīšanai valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” apelācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 16.augusta spriedumu, ar kuru no VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” par labu maksātnespējīgajai SIA „VIP AVIA” piedzīta samaksātā nomas maksa Ls 28 720,99, samaksātais avanss Ls 95 403 un piedzīts zaudējumu atlīdzībai Ls 55 072. (Lieta PAC-831/2013).

2) 15.janvārī Krimināllietu tiesu palāta paredzējusi iztiesāt krimināllietu par dubultslepkavību Alojas novadā. Ar Vidzemes apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais jaunietis atzīts par vainīgu divu personu noslepkavošanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 18 gadiem ar mantas konfiskāciju. Savukārt lietā apsūdzētā pusaudze atzīta par vainīgu iepriekš neapsolītā nozieguma pēdu slēpšanā un mantas tīšā bojāšanā un dedzināšanā. Pusaudze sodīta ar nosacītu brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzību iesniegusi cietusī, lūdzot atcelt Vidzemes apgabaltiesas spriedumu un krimināllietu nosūtīt papildus izmeklēšanai, kā arī apsūdzētā jaunieša aizstāve, lūdzot atcelt pirmās instances tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajam noteikto sodu, nosakot to vieglāku. Noziedzīgais nodarījums tika atklāts 2010.gada decembrī. (Lieta PAK-150/2013).

3) 17.janvārī plānots iztiesāt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, konfiscējot mantu, par to, ka viņš, būdams valsts amatpersona – Ceļu policijas bataljona inspektors - izmantojot savu dienesta stāvokli, pieņēma iepriekš pieprasītu kukuli, bet otrais apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots viņam uzrādītajā apsūdzībā par kukuļa pieprasīšanu un saņemšanu. Pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzējis pirmā apsūdzētā aizstāvis, lūdzot taisīt attaisnojošu spriedumu par viņa aizstāvamo, kā arī spriedumu noprotestējis Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors, lūdzot atcelt to daļā par otrā apsūdzētā atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu.
Pagājušajā tiesas sēdē 2011.gada septembrī lietas iztiesāšana tika atlikta sakarā ar medicīniskās ekspertīzes nozīmēšanu pirmā apsūdzētā veselības stāvokļa noteikšanai (lieta PAK – 40/2013).

4) 18.janvārī Krimināllietu tiesu palāta paredzējusi turpināt izskatīt trīs lietā apsūdzēto iesniegtās apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētie atzīti par vainīgiem slepkavības izdarīšanā, tostarp viens arī par līķa apgānīšanu, būdams persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību. Noziedzīgie nodarījumi izdarīti 2006.gada pavasarī Rīgā. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētie sodīti ar brīvības atņemšanu uz 10, 12 un 15 gadiem. Iesniedzot apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumu, apsūdzētie to pārsūdz pilnā apjomā, norādot, ka tas ir nepamatots, balstīts uz pretrunīgām un nepatiesām liecinieku liecībām. (Lieta PAK-6/2013).

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211