Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par apelācijas sūdzības atsaukšanu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par prasītāja aizstāšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.