Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. 17 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

16.aprīlī Civillietu tiesu palāta pasludinās saīsināto spriedumu prasības lietā pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv