Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs desmit apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 42 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.