Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 66 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 12 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos un vienu pieteikumu par dokumentu pievienošanu lietas materiāliem ekspertīzes vajadzībām. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 48 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt deviņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, divās lietās iesniegts gan prokurora apelācijas protests, gan apsūdzēto sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumu un vienu lietu Senāta Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)13.martā paredzēts iztiesāt krimināllietu, kurā ar Zemgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais vīrietis notiesāts par to, ka viņš 2010.gada pavasarī Jēkabpilī tīši nodarīja smagu, dzīvībai bīstamu miesas bojājumu cietušajam, bet apsūdzētā sieviete izdarīja cietušā tīšu, prettiesisku nonāvēšanu, apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī. Noziedzīgais nodarījums izdarīts pēc kopīgas alkohola lietošanas. Dusmu uzplūdā apsūdzētā likusi otram apsūdzētajam lietā iesist cietušajam – sievietes vīram pa galvu. Vēlāk, kad vīrs atžirdzis, sieviete izdarījusi vairākus naža dūrienus, apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī. To rezultātā iestājās cietušā nāve. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, bet apsūdzētā sieviete – ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem, konfiscējot mantu.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas protestu iesniedzis Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors, bet apelācijas sūdzību iesniegusi apsūdzētā. Prokurors lūdz atcelt spriedumu daļā par apsūdzētā noziedzīgo darbību kvalificēšanu pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas, daļā par kvalificējošās pazīmes – slepkavības izdarīšana personu grupā – izslēgšanu no apsūdzētajai celtās apsūdzības pēc Krimināllikuma 117.panta, kā arī daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu.

Savukārt apsūdzētā apelācijas sūdzībā lūdz atcelt spriedumu daļā par viņas notiesāšanu pēc Krimināllikuma 117.panta 2.punkta un viņai noteikto sodu, lūdz taisīt šajā daļā jaunu spriedumu, pārkvalificējot viņas darbības uz Krimināllikuma 116.pantu un nosakot vieglāku sodu. (Lieta PAK – 81/2013).

2)14.martā Civillietu tiesu palātā paredzēts izskatīt Ukrainas uzņēmuma Dotchirni pipriemstvo „Konditerska koporatzia „Roshen”” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2011.gada 24.februāra spriedumu, ar kuru noraidīta uzņēmuma prasība pret Itālijas uzņēmumu „FERRERO S.P.A.” par preču zīmes starptautiskās reģistrācijas attiecinājuma uz Latviju atcelšanu. Pirmās instances tiesa atzinusi, ka atbildētājs ir pilnībā pierādījis preču zīmes „ROCHER” izmantošanu uz tām precēm, kurām tā reģistrēta. (Lieta PAC-205/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211