Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 21 apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par izsoles akta apstiprināšanu un lūgumu par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 14 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.