Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 9.decembrī atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Šveices firmas „Société des Produits Nestlé S.A.” prasība pret SIA „Sara Lee Baltic” daļā par kompensācijas piedziņu lietā par preču zīmi „Sarkanā krūze”. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā.

AT spriedumā analizējusi Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, norādot, ka gadījumos, kad attiecīgās dalībvalsts tiesību sistēmā direktīva ir transponēta novēloti un kad attiecīgiem direktīvas noteikumiem nav tiešas iedarbības, valsts tiesām, sākot ar transpozīcijas termiņa beigu datumu, ir pienākums interpretēt valsts tiesības cik vien iespējams saskaņā ar attiecīgās direktīvas tekstu un mērķi, lai sasniegtu tajā noteikto rezultātu. Tāpat valsts tiesām ir jānodrošina tiesiskā aizsardzība, kas lietas dalībniekiem izriet no Savienības tiesību normām, un jāgarantē to pilnīga piemērošana.

AT spriedumā norādījusi, ka lietā nepastāv strīds, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK nacionālajos normatīvajos aktos bija jātransponē līdz 2006.gada 29.aprīlim, bet faktiski šis uzdevums izpildīts tikai 2007.gada 1.martā. Tāpat nepastāv strīds, ka abi lietas dalībnieki ir privātpersonas un intelektuālo tiesību pārkāpuma fakts (preču zīmes nelikumīga izmantošana) un šā pārkāpuma izdarīšanas laiks no 2006.gada 6.marta līdz 2006.gada 20.jūnijam ir nodibināts ar likumīgā spēkā stājušos Civillietu tiesu palātas 2009.gada 12.novembra spriedumu un šajā daļā Senāts to atstājis negrozītu.

Šveices firma „Société des Produits Nestlé S.A.” (Nestlé) ir trīsdimensionālās EK preču zīmes Nr. 002801702 (Sarkanā krūze) īpašniece. Tāpat prasītājam pieder preču zīmes „Nescafe Classic” un „The Red Mug on a bed of coffee beans”. Kopš 1996.gada firma „Société des Produits Nestlé S.A.” Latvijā aktīvi piedāvā un reklamē savus produktus, tostarp arī „Nescafe Classic”. Reklāmas kampaņās tiek izmantots apzīmējums „Sarkanā krūze”. Firma Nestlé 2006.gada 6.februārī Latvijā uzsāka plašu reklāmas kampaņu ar saukli: Saņem „Nescafe” sarkano krūzi, nopērkot 500 g „Nescafe Classic”. Arī Latvijas televīzijas kanālos bija redzama reklāma: „Nescafe Classic - lieliska garša, lieliskas krūzītes!” Pēc mēneša - 2006.gada 6.martā - arī SIA „Sara Lee Baltic” uzsāka līdzīgu reklāmas kampaņu „Atver acis siltiem skatieniem!”, reklamējot R&G kafiju Latvijā. Reklāmā norādīts: „Pērciet Merrild, nosūtiet SMS un saņemiet vienu sarkano krūzi ar jautriem zīmējumiem”. Prasītājs uzskata, ka "Merrild" kafijas reklāmas akcijā izmantotā sarkanā krūze gan pēc iespaida, gan formas un krāsas uzskatāma par tik līdzīgu Nestlé izmantotajai preču zīmei, ka iespējams tās sajaukt. Reklāmas akcija, pēc Nestlé domām, arī saskan ar „Nescafe Classic” reklāmu un liek domāt, ka „Merrild” sarkanā krūze apzināti veidota un izmantota tā, lai patērētāja apziņā tā saistītos ar pasaulē pazīstamo „Nescafe Classic” krūzi.

Izskatot lietu pirmo reizi apelācijas kārtībā AT Civillietu tiesu palāta 2009.gada12.novembrī apmierināja Nestlé prasību un atzina, ka, izmantojot sarkano krūzi „Merrild” kafijas reklamēšanā un notikušajā akcijā, kuras laikā pircējiem tika dāvinātas krūzes, bija pārkāptas Nestlé kā preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesības. Tiesa noteica pārtraukt nelikumīgu preču zīmes izmantošanu un aizliegt negodīgu konkurenci. Tiesa uzdeva izbeigt piederošajai telpiskajai preču zīmei līdzīgu apzīmējumu jebkādu izmantošanu. Tāpat AT tiesu palāta no atbildētājas piedzina 26 716 latu kompensāciju.

Izskatot lietu kasācijas kārtībā 2011.gada 20.aprīlī, AT spriedums tika atcelts daļā par kompensācijas piedziņu un šajā daļā tika nosūtīts jaunai izskatīšanai.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv