Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 15.oktobrī krimināllietā par 2.grupas redzes invalīda noslepkavošanu atcēla AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu daļā par divu apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu par slepkavību, kas izdarīta personu grupā mantkārīgā nolūkā, pēc kuras izdarīta līķa apgānīšana un daļā par viena apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu par uzkūdīšanu izdarīt slepkavību, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā un nodeva jaunai izskatīšanai. Augstākā tiesa atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu arī daļā par visiem apsūdzētajiem noteiktajiem galīgajiem sodiem. Apsūdzētajiem piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums – atstāts negrozīts. Apelācijas instances tiesai no jauna būs jāpārbauda pierādījumi lietā un jāvērtē apsūdzēto personu vainīgums vai nevainīgums noziedzīgajos nodarījumos, par kuriem viņiem celta apsūdzība.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā trīs apsūdzēto un viena aizstāvja kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumu. Augstākā tiesa secināja, ka apelācijas instances tiesa nav atbilstoši likuma prasībām motivējusi savus atzinumus par apelācijas sūdzību un apelācijas protesta pamatotību, nav norādījusi apstākļus, ko tiesa noskaidrojusi, pierādījumus, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumus, motīvus, kāpēc apelācijas instances tiesa noraidījusi kādus pierādījumus, un likumus, pēc kuriem tā vadījusies.

Augstākā tiesa atzina, ka, neizvērtējot visus lietā iegūtos pierādījumus to kopumā un savstarpējā sakarībā, apelācijas instances tiesa nav ievērojusi Kriminālprocesa likumā noteiktos pierādījumu vērtēšanas kritērijus.

Saskaņā ar apsūdzību redzes invalīda slepkavība izdarīta 2008.gadā ap Ziemassvētkiem, lai iegūtu upura dzīvokli Rīgā.

Ar AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 27.novembra spriedumu divi no apsūdzētajiem tika atzīti par vainīgiem slepkavības izdarīšanā personu grupā mantkārīgā nolūkā. Galīgais sods vienam no apsūdzētajiem noteikts mūža ieslodzījums, bet otram – brīvības atņemšanu uz 11 gadiem un 10 mēnešiem. Vēl viens no apsūdzētajiem lietā atzīts par vainīgu uzkūdīšanā veikt slepkavību mantkārīgā nolūkā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un 10 mēnešiem. Ceturtais lietā apsūdzētais atzīts par vainīgu sevišķi smaga nozieguma iepriekš neapsolītā slēpšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un 11 mēnešiem.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv