Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 14.oktobrī izskatīja Valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (lidosta „Rīga”) un akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” blakus sūdzības par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atzīts Lietuvas Apelācijas tiesas lēmums par prasības nodrošinājuma noteikšanu par labu bankrotējušajai Lietuvas aviosabiedrībai FlyLAL. Tiesa apmierināja vairākus lietas dalībnieku pieteiktos lūgumus, uzklausīja puses un paziņoja, ka lēmumu pasludinās 28.oktobrī plkst. 10.00.

Šīsdienas tiesas sēdē tiesa apmierināja divus lidostas „Rīga” lūgumus. Viens no tiem pievienot lietai Lietuvas apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Un otrs lūgums – pievienot lietas materiāliem atzinumu, kurā Lietuvas Konkurences padome sniedz savu viedokli par lietu, kas Lietuvas tiesas pirmajā instancē tiek izskatīta pēc būtības. Tāpat tiesa apmierināja AS „Air Baltic Corporation” lūgumu pievienot lietai Viļņas apgabaltiesas 2014.gada decembra tiesas sēdes protokola kopiju. Tiesa apmierināja pieteicējas „flyLAL” lūgumu pievienot lietai pierādījumus par atbildētāju izsniegtajām komercķīlām.

Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada 13.maijā tiesa apmierināja AS „Air Baltic Corporation” lūgumu atlikt lietas izskatīšanu, jo Lietuvā tiesvedībā bija process par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Lūgumam tiesas sēdē pievienojās arī lidosta „Rīga”.

2008.gada 31.decembrī Lietuvas Apelācijas tiesa atstāja spēkā Viļņas apgabaltiesas lēmumu noteikt lidostas „Rīga” un AS „Air Baltic Corporation” īpašumu nepilnu 200 miljonu litu (40 765 320 latu) vērtībā arestu, ko bija pieprasījusi „flyLAL”, vainojot AS „Air Baltic Corporation” negodīgā konkurencē.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa bija vērsusies Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem par to, kā interpretējama ES regula par citas dalībvalsts tiesu nolēmumu atzīšanu. Pēc Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālā sprieduma saņemšanas, kurā sniegtas atbildes uz Augstākās tiesas jautājumiem, Augstākajai tiesai bija pamats atjaunot tiesvedību lietā.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv