Krimināllietu departamentā

Drukas versija
26. maijs, 2017

Par izskatāmām lietām no 29.maija līdz 2.jūnijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar prokurora protestu par zemākas instances tiesas lēmumu.
23. maijs, 2017

Atceļ spriedumu daļā par nosacītu notiesāšanu un šajā daļā nodod lietu jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 22.maijā atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par personas nosacītu notiesāšanu par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un atceltajā daļā nodeva lietu jaunai izskatīšanai. Augstākā tiesa atzina, ka apelācijas instances tiesa ir nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 55.panta pirmo daļu, jo nav ievērojusi šajā tiesību normā ietverto nosacījumu, ka, lemjot par vainīgā nosacītu notiesāšanu, jāņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs un radītais kaitējums. Krimināllikuma 55.panta pirmajā daļā uzskaitīto apstākļu vērtējums ir saistāms ar Krimināllikuma 35. un 46.panta nosacījumu ievērošanu. Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar prokurora kasācijas protestu un abu cietušo kasācijas sūdzībām.  
19. maijs, 2017

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.maijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests un vienā lietā apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību.
18. maijs, 2017

Atstāj spēkā apsūdzētajam piespriesto sodu un valsts labā noteikto kompensāciju krimināllietā par nelikumīgu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 18.maijā atstāja negrozītu Latgeles apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 221.panta trešās daļas, tas ir, par nelikumīgu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu lielā apmērā un sodīts ar piespiedu darbu uz 200 stundām un valsts labā piedzīta kompensācija 81 529,87 euro apmērā. Pārbaudot Latgales apgabaltiesas 2016.gada 3.novembra sprieduma tiesiskumu prokurora kasācijas protestā izteikto prasību apjomā un ietvaros atbilstoši Kriminālprocesa likuma 584.panta prasībām, Augstākā tiesa konstatēja, ka protestā ietvertā norāde uz Kriminālprocesa likuma 574.panta 2.punktā paredzēto Krimināllikuma pārkāpumu ir nepamatota. Prokurors nav apstrīdējis apelācijas instances tiesas konstatētos noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus. Savukārt lūgumu kvalificēt šīs faktiskās darbības pēc Krimināllikuma 191.panta trešās daļas prokurors ir argumentējis ar apstākļiem, kas nav atzīti par pierādītiem apelācijas instances tiesā.
13. maijs, 2017

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.maijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests un divās lietās apsūdzētā vai aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu neatjaunot procesuālo termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai.
3. maijs, 2017

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 13.maijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests un cietušā aizstāves kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietās saņemts protests vai pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties izskatīt viņa apelācijas sūdzību.