15.janvārī Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta iztiesāja krimināllietu par dubultslepkavību Alojas novadā. Apelācijas instances tiesa negrozīja sodu krimināllietā par divu personu noslepkavošanu apsūdzētajam jaunietim un atstāja to tādu pašu, kādu to iepriekš noteica Vidzemes apgabaltiesa, proti, brīvības atņemšanu uz 18 gadiem ar mantas konfiskāciju. Galīgais sods nosacīta brīvības atņemšana uz vienu gadu un sešiem mēnešiem ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem netika mainīts arī lietā apsūdzētajai pusaudzei par iepriekš neapsolītu nozieguma pēdu slēpšanu un mantas tīšu bojāšanu un dedzināšanu. Tiesa attaisnoja pusaudzi pēc Krimināllikuma 315.panta par neziņošanu, jo, ņemot vērā, ka pusaudze ir bijusi saistīta ar noziedzīgo nodarījumu slēpjot pēdas, viņu nevar saukt pie atbildības par neziņošanu pret sevi. Apelācijas instances tiesas sēdē savu apelācijas sūdzību atsauca cietusī. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas spriedums būs pieejams 30. janvārī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.

Noziedzīgais nodarījums tika atklāts 2010.gada decembrī, kad pēc ugunsgrēka kādā mājā Staicelē tika atrastas noslepkavotas divas personas – sieviete un viņas septiņus gadus vecais dēls.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Vidzemes apgabaltiesa 2012.gada 13.martā apsūdzēto jaunieti atzina par vainīgu divu personu noslepkavošanā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz 18 gadiem ar mantas konfiskāciju. Savukārt lietā apsūdzēto pusaudzi atzina par vainīgu neziņošanā, iepriekš neapsolītā nozieguma pēdu slēpšanā un mantas tīšā bojāšanā un dedzināšanā. Pusaudzi sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211