Civillietu departamentā

Drukas versija
26. februāris, 2018

Apelācijas instances tiesai no jauna jāvērtē lieta par iespējamo Dautkom TV reputācijas aizskārumu

Augstākā tiesā 26.februārī atcēla Latgales apgabaltiesas 2015.gada 28.septembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta SIA „Dautkom TV” prasība pret SIA „Semillions”, SIA „Micro News”, izdevuma „Naša Gazeta” galveno redaktori un SIA „Storno S” par goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un atlīdzības (mantiskās kompensācijas) piedziņu par morālo kaitējumu (Lieta SKC-23/2018; C12096213). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.