Civillietu departamentā

Drukas versija
25. janvāris, 2018

Tiesai no jauna jāvērtē prasība par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksātām prēmijām

Augstākās tiesas Civillietu departaments 22.janvārī atcēla Kurzemes apgabaltiesas 2015.gada 8.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja prasība pret bijušo Rīgas domes priekšsēdētāju Gundaru Bojāru par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar rīkojumu izdošanu par prēmiju izmaksām (Lieta SKC-12/2018; C33257014). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
23. janvāris, 2018

Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību pret bijušo Ministru prezidenti

Augstākās tiesas Civillietu departaments 19.janvārī, rīcības sēdē izvērtējot prasītājas – sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” – kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasībā pret bijušo Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu  par viņas izteikumiem Saeimas vēlēšanu dienā 2014.gada 4.oktobrī, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 6.septembra spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta prasītājas prasība pret Laimdotu Straujumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
19. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā  izskatīt deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.