Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
6. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par aprēķināto muitas parādu

Senāta Administratīvo lietu departaments 6.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par pieteicējai aprēķināto muitas parādu. Minētais muitas parāds bija noteikts tāpēc, ka Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā pieteicēja, veicot ārējā tranzīta procedūru un noformējot muitas deklarāciju, nebija pierādījusi to, ka galamērķa muitas iestādē uzrādīts viss pavaddokumentos norādītais preču daudzums.
4. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā

Senāta Administratīvo lietu departaments 4.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par pieteicējai noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokli valsts, sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām un soda naudu.  Minētais uzrēķins bija noteikts, tāpēc, ka Valsts ieņēmumu dienests uzskatīja, ka nav uzrādīta visa informācija par darbinieku nostrādāto darba laiku un samaksu, nav pilnā apmērā aprēķināta piemaksa par nostrādātajām stundām svētku dienās un, atbrīvojot darbiniekus, nav aprēķināta un izmaksāta atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu.
2. novembris, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros oktobrī pievienoti sešpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
2. novembris, 2020

Atstāj spēkā ģenerālprokurora pavēli par prokurores atbrīvošanu no amata

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par ģenerālprokurora pavēles atcelšanu, atlaižot pieteicēju no prokurora amata. Senāts piekrīt Administratīvās apgabaltiesas secinājumam, ka pārsūdzētajā pavēlē norādītie apstākļi un izdarītie secinājumi kopsakarā ar pārējiem pierādījumiem lietā apstiprina nevainojamas reputācijas trūkumu. Senāts arī piekrīt apgabaltiesas spriedumā paustajam, ka ne tikai prokurora amata kandidātam ir jābūt ar nevainojamu reputāciju, bet arī prokuroram visā tā amata pienākumu pildīšanas laikā.
2. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.