Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
9. aprīlis, 2018

Atzīst par pamatotu KNAB lēmuma atcelšanu par uzlikto sodu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atzīstot par nepamatotu Korupcijas novēršnas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu par soda uzlikšanu pieteicējam adminitratīvā pārkāpuma lietā, savienojot valsts amatpersonas amatu ar darba izpildi nodibinājumā. 
6. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Veselības inspekcija, Ķekavas novada dome un Rīgas dome. 
4. aprīlis, 2018

Atzīst par pamatotu tiesu izpildītājam piemēroto disciplinārsodu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 4.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Tieslietu ministrijas lēmums par tiesu izpildītāja saukšanu pie disciplināratbildības atzīts par tiesisku. Ar minēto lēmumu tiesu izpildītājam par Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa normu pārkāpumiem piemērots disciplinārsods – piezīme. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
4. aprīlis, 2018

Augstākā tiesa: ja pastāv acīmredzami apstākļi, ka pieteikums ir noraidāms, tad šādas lietas var atteikties pieņemt izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 3.aprīlī lietā par pieteicēja informācijas pieprasījumu Satversmes aizsardzības birojam publicistiskiem mērķiem iepazīties ar visiem iestādes rīcībā esošajiem Valsts drošības komitejas aģentūras kartotēkas dokumentiem pieņēma lēmumu atcelt Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 21.novembra lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu un atteica pieteikuma izskatīšanu.
29. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 3. līdz 6.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome. 
28. marts, 2018

Pagaidu aizsardzības ietvaros par pirmšķietami prettiesisku atzīst Valsts asinsdonoru centra noslēgto līgumu par reaģentu piegādi; tiesa nosaka saprātīgu termiņu situācijas sakārtošanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 23.martā atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu un piemēroja pagaidu aizsardzību SIA „Abbott Laboratories Baltics” pieteikumā par reaģentu piegādi donoru asins seroloģiskā skrīninga veikšanai. Augstākā tiesa atzina, ka lietā pārsūdzētais starp Valsts asinsdonoru centru un SIA „Medilink” noslēgtais iepirkuma līgums ir pirmšķietami prettiesisks, un noteica, ka šā līguma darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
23. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 29.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Rīgas dome un Jūrmalas pilsētas dome.
21. marts, 2018

Lietā par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu nolēmums būs pieejams aprīļa vidū

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 21.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam mainīt pieteicēja vārdu un uzvārdu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams aprīļa vidū.
15. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Septiņās lietās tiesa izskatīs iesniegtās blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļa, Augstākās izglītības padome un Madonas novada pašvaldība.
14. marts, 2018

Kaimiņu strīdā par saskaņojuma nepieciešamību atzīst par pamatotu pašvaldības izsniegto būvatļauju

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts kaimiņu zemesgabala īpašnieka pieteikums par būvatļaujas atcelšanu, atzīstot, ka konkrētajā situācijā strīdus saimniecības ēka ir vēsturiska, tā uzbūvēta tiesiski un saskaņojums nav obligāts priekšnoteikums būvniecībai, jo būvprojektā nav paredzētas tādas ēkas izmaiņas, kuras būtiski ietekmētu kaimiņu zemesgabala īpašnieka tiesības.